Focare cu fata dreapta

1
BEF 450
Putere termica : 5*8 kW
Diametrul cosului : 150 mm
Dimensiune sticla : 350x480x4mm
Greutate : 134 kg
2
BEF INTER 7
Putere termica : 6­13 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 600/398x342x4mm
Greutate : 220 kg
3
BEF OPTIM 8
Putere termica : 6­10 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 706x446x4mm
Greutate : 180 kg
4
BEF OPTIM V7
Putere termica : 5­8.5 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 656x413x4mm
Greutate : 186 kg

5
BEF OPTIM V8
Putere termica : 6­10 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 706x446x4mm
Greutate : 203 kg
6
BEF OPTIM 6
Putere termica : 2­6 kW
Diametrul cosului : 150 mm
Dimensiune sticla : 522x350x4mm
Greutate : 102 kg
7
BEF OPTIM 7
Putere termica : 5­8.5 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 656x413x4mm
Greutate : 125 kg
8
BEF START 7
Putere termica : 7­12 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 656x413x4mm
Greutate : 114 kg
9
BEF START 8
Putere termica : 11­16 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 706x446x4mm
Greutate : 153 kg
10
BEF START V7
Putere termica : 7­12 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 656x413x4mm
Greutate : 173 kg
11
BEF START V8
Putere termica : 11­16 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 706x446x4mm
Greutate : 198 kg
12
BEF START 6
Putere termica : 4­8 kW
Diametrul cosului : 150 mm
Dimensiune sticla : 522x350x4mm
Greutate : 90 kg
13
BEF TREND V 7
Putere termica : 6­11 Kw
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 179 kg
14
BEF TREND V8
Putere termica : 8­14 Kw
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 226 kg
15
BEF TREND V10
Putere termica : 8­14.5 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800x400x4mm
Greutate : 237 kg
16
BEF TREND V12
Putere termica : 9­15 kW
Diametrul cosului : 250 mm
Dimensiune sticla : 1004x455x4mm
Greutate : 326 kg
BEF TREND V14
BEF TREND V14
Putere termica : 10­14 kW
Diametrul cosului : 250 mm
Dimensiune sticla : 1204x455x4mm
Greutate : 333 kg
BEF TREND 7
BEF TREND 7
Putere termica : 6­11 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 128 kg
BEF TREND 8
BEF TREND 8
Putere termica : 8­14 Kw
Diametru cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 176 kg
BEF TWIN 8 N
BEF TWIN 8 N
Putere termica : 5 – 11 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiunea sticlei : 710x386x4mm
Greutate : 168 kg
BEF TWIN 9 N AQUATIC
BEF TWIN 9 N AQUATIC
Putere termica : 16­24 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800x400x4mm
Greutate : 270 kg
BEF TWIN V 9 N
BEF TWIN V 9 N
Putere termica : 8 – 14.5 kW
Diametru cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800x400x4mm
Greutate : 266 kg
BEF TWIN V8 N
BEF TWIN V8 N
Putere termica : 5 – 11 Kw
Diametru cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 213 kg
Piazzetta HT 600
Piazzetta HT 600
Suprafata incalzita : 170-290 m3
Putere calorica : 10 kW
Dimensiune geam : 70x51H
Greutate : 190 kg
Piazzetta-HT-610
Piazzetta HT 610
Suprafata incalzita : 210-360 m3
Putere calorica : 17,4 kW
Dimensiune geam : 79x55H
Greutate : 200 kg
Piazzetta MA 260 SL
Piazzetta MA 260 SL
Suprafata incalzita : 210-360 m3
Putere calorica : 13.5 kW
Dimensiune geam : 70x51H
Greutate : 157 kg
Piazzetta MA 260
Piazzetta MA 260
Suprafata incalzita: 135-230 m3
Putere caloric: 8 Kw
Dimensiune geam: 70×52
Greutate: 135 kg
Piazzetta MA 261 SL
Piazzetta MA 261 SL
Suprafata incalzita : 225-390 m3
Putere calorica : 14.5 Kw
Dimensiune geam : 80x56H
Greutate : 206 kg
Piazzetta MA 261>
Piazzetta MA 261
Suprafata incalzita: 150-260m3
Putere calorica: 9Kw
Dimensiune geam: 80x56H
Greutate: 172kg
Piazzetta-MA-262-SL
Piazzetta MA 262 SL
Suprafata incalzita : 220-375 m3
Putere calorica : 13 Kw
Dimensiune geam : 90x70H
Greutate : 235 kg
Piazzetta MA 263 SL
Piazzetta MA 263 SL
Suprafata incalzita : 225-390 m3
Putere calorica : 14.5 Kw
Dimensiune geam : 90x44H
Greutate : 205 kg
Piazzetta MA 264 SL
Piazzetta MA 264 SL
Suprafata incalzita : 245-415 m3
Putere calorica : 15.5 Kw
Dimensiune geam : 120x48H
Greutate : 263 kg
Piazzetta MA 265 SL
Piazzetta MA 265 SL
Suprafata incalzita : 260-445 m3
Putere calorica : 16.5 Kw
Dimensiune geam : 145x44H
Greutate : 341 kg
Piazzetta ME 12048
Piazzetta ME 120/48
Suprafata incalzita : 275-475 m3
Putere calorica : 17.3 kW
Dimensiune geam : 119X 48H
Greutate : 355 kg
Piazzetta ME 65.60
Piazzetta ME 65/60
Suprafata incalzita: 185-315 m3
Putere calorica : 12.9Kw
Dimensiune geam : 65x60H
Greutate : 260 kg
Piazzetta ME 65.60
Piazzetta ME 70/51
Suprafata incalzita : 205-350 m3
Putere calorica: 13.8 Kw
Dimensiune geam : 70 x 51H
Greutate : 260 kg
Piazzetta ME 70.51
Piazzetta ME 90/44
Suprafata incalzita : 225 – 390 m3
Putere calorica : 14.6 kW
Dimensiune geam : 90 X 44H
Greutate : 285 kg
Piazzetta ME 90.70
Piazzetta ME 90/70
Suprafata incalzita : 235-400 m3
Putere calorica : 14.6 Kw
Dimensiune geam : 90 x 70H
Greutate : 335 kg
Spartherm ARTE Bh
Spartherm ARTE Bh
Putere termica : 11kW
Diametru cosului : 200mm
Dimensiune sticla : 656x803H
Greutate : 260 kg
Spartherm-MINI-R1V
Spartherm MINI R1V
Putere termica : 4 – 6.5kW
Diametru cosului : 160mm
Dimensiune sticla : 445X570H
Greutate : 261 kg
Spartherm-MINI-S
Spartherm MINI S
Putere termica : 7kW
Diametru cosului : 180mm
Dimensiune sticla : 598X510H
Greutate : 205 kg
Spartherm MINI S-FDh
Spartherm MINI S-FDh
Putere termica : 6kW
Diametru cosului : 200mm
Dimensiune sticla : 606x513H
Greutate : 261 kg
Spartherm-MINI-Sh
Spartherm MINI Sh
Putere termica : 7kW
Diametru cosului : 180mm
Dimensiune sticla : 606x513H
Greutate : 205 kg
Spartherm SPEEDY 1V
Spartherm SPEEDY 1V
Putere termica : 9kW
Diametru cosului : 200mm
Dimensiune sticla : 668x510H
Greutate : 200 kg
Spartherm SPEEDY 1Vh
Spartherm SPEEDY 1Vh
Putere termica : 9kW
Diametru cosului : 200mm
Dimensiune sticla : 671x513H
Greutate : 270 kg
Spartherm VARIA 1V
Spartherm VARIA 1V
Putere termica : 7kW
Diametru cosului : 200mm
Dimensiune sticla : 668x510H
Greutate : 245 kg
Spartherm VARIA Ah
Spartherm VARIA Ah
Putere termica : 10.4kW
Diametru cosului : 200mm
Dimensiune sticla : 881x438H
Greutate : 300 kg
Spartherm VARIA Ah-2
Spartherm VARIA Ah-2
Putere termica : 9kW
Diametru cosului : 200mm
Dimensiune sticla : 867x430H
Greutate : 300 kg
Spartherm VARIA AS-2
Spartherm VARIA AS-2
Putere termica : 7kW
Diametru cosului : 180mm
Dimensiune sticla : 741x366H
Greutate : 270 kg