Termoseminee

termo1
AQUA 7
Putere termica : 8­19kW
Diametru cosului : 180mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 187 kg
termo3
AQUATIC WH 85
Putere calorica : 18­27 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 265 kg
termo2
AQUATIC WH 80
Putere termica : 9­18 kW
Diametru cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 270 kg
termo4
AQUATIC WH 450
Putere termica : 4­9 kW
Diametru cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 405x535x4mm
Greutate : 174 kg
termo5
AQUATIC WH 750
Putere termica : 9­18 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 255 kg
termo6
AQUATIC WH V70
Putere termica : 7­14 kW
Diametru cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 230 kg
termo7
AQUATIC WH V80 CP/CL
Putere termica : 9­18 kW
Diametru cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 698/445x392x4mm
Greutate : 307 kg
termo8
AQUATIC WH V 80
Putere termica : 9­18 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 313 kg
termo9
AQUATIC WH V 85
Putere termica : 18­27 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 311 kg
termo10
AQUATIC WH V450 E
Putere termica : 4­9 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiuni sticla : 480/480x532x4mm
Greutate : 225 kg
termo11
AQUATIC WH V 650 CP/CL
Putere termica : 4­12 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiun e sticla : 610/400x360x4mm
Greutate : 216 kg
termo12
AQUATIC WH V 750
Putere termica ­ 9­18 kW
Diametru cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 750x470x4mm
Greutate : 286 kg
12
TWIN 8 AQUATIC
Putere termica : 10­16 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 223 kg
12
TWIN 8N AQUATIC
Putere termica : 10­16 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 227 kg
termo13
TWIN 9 AQUATIC
Putere termica : 16 – 24 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800x400x4mm
Greutate : 264 kg
BEF-TWIN-9-N-AQUATIC
TWIN 9 N AQUATIC
Putere termica : 16­24 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800x400x4mm
Greutate : 270 kg
termo14
TWIN V V 8 AQUATIC
Putere termica : 10 – 16 kW
Diametrul cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 302 kg
termo15
TWIN V V 9 AQUATIC
Putere termica : 16 – 24 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800x400x4mm
Greutate : 361 kg
termo16
TWIN V8 AQUATIC
Putere termica : 10 – 16 kW
Diametru cosului : 180 mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 256 kg
termo16
TWIN V8 N AQUATIC
Putere termica : 10 – 16 kW
Diametrul cosului : 180mm
Dimensiune sticla : 710x386x4mm
Greutate : 260 KG
termo16
TWIN V9 AQUATIC
Putere termica : 16­24 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800 x 400 x 4mm
Greutate : 315 kg
termo16
TWIN V9 N AQUATIC
Putere termica : 16 – 24 kW
Diametrul cosului : 200 mm
Dimensiune sticla : 800x400x4mm
Greutate : 321 kg